Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Hoorickx

Eupenlaan 60

9140 Temse

Hoofdapotheker: Karen Van Hoorickx

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0479 959 562

Machtigingsnummer APB: 462509

Telefoonnummer: 03 771 23 56

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.